• copywriting, webdesign en fotografie website afbraak Eurochemic voor Belgoprocess door Bonsai publicatiebureau
  • copywriting, webdesign en fotografie website afbraak Eurochemic voor Belgoprocess door Bonsai publicatiebureau
  • copywriting, webdesign en fotografie website afbraak Eurochemic voor Belgoprocess door Bonsai publicatiebureau
  • copywriting, webdesign en fotografie website afbraak Eurochemic voor Belgoprocess door Bonsai publicatiebureau

Bonsai is al jaren een partner voor Belgoprocess voor de realisatie van de jaarverslagen en de externe communicatie. Ter gelegenheid van de afbraak van Eurochemic realiseerde Bonsai de website www.eurochemic.be en volgen wij wekelijks de voortgang van de werken op.

De experimentele opwerkingsfabriek Eurochemic in Dessel schreef – en schrijft vandaag nog steeds – in menig opzicht industriële geschiedenis. Uniek was zonder meer dat, in de prille jaren ’50, wetenschappers uit dertien Europese landen hun kennis in het sterk afgeschermde domein van de nucleaire wetenschap samenbrachten in een groot ambitieus project. Deze internationale samenwerking resulteerde in een innovatieve opwerkingsinstallatie die borg stond voor een bepalende vooruitgang in het proces van de herwinning van kernbrandstof. Markant was dat na de definitieve sluiting van Eurochemic de stilgelegde installatie een ‘tweede leven’ kreeg als pilootproject voor de ontwikkeling van nucleaire ontmantelingstechnieken. Met Eurochemic werd voor het eerst in de burgerwereld een nucleair opwerkingsbedrijf ontmanteld.