• grafische vormgeving en copywriting stresstestrapport voor Belgoprocess door Bonsai Publicatiebureau
  • grafische vormgeving en copywriting stresstestrapport voor Belgoprocess door Bonsai Publicatiebureau
  • grafische vormgeving en copywriting stresstestrapport voor Belgoprocess door Bonsai Publicatiebureau

In de nasleep van de nucleaire ramp in Fukushima werd op Europees niveau beslist alle kerncentrales (vermogensreactoren) aan een stress test te onderwerpen. In België werden de stress tests uitgebreid tot alle andere nucleaire installaties van klasse I die nog in exploitatie zijn. De stress tests in België hebben dus onder andere ook betrekking op Belgoprocess.

Het rapport, geschreven door verschillende wetenschappers en technici werd door Bonsai Publicatiebureau nagelezen op spelling, gramatica, inconsistenties, leenwoorden en stijl. Naast de doorgedreven tekstredactie goten wij het document ook in een goed leesbare en aantrekkelijke vormgeving.