Bonsai & Co bvba gevestigd aan Veldstraat 35 B-2491 Olmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Veldstraat 35
B-2491 Olmen
0032 475 804 302
bart@bonsai-publicatiebureau.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bonsai & Co verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door ons een e-mail te versturen.

Als je jonger bent dan 13 jaar

Als je jonger bent dan 13 jaar, vraag dan toestemming aan je ouders of wettelijke voogd voordat je ons via e-mail of andere internetmiddelen persoonlijke informatie over jezelf verstrekt. Je ouders of voogd kunnen ons hun toestemming per e-mail toesturen, hoewel we in sommige omstandigheden telefonisch of op andere manieren kunnen opvolgen. Zij zullen ons hun naam, e-mailadres, straatnaam, telefoonnummer en andere identificerende informatie moeten geven. We hebben deze informatie nodig om te verifiëren dat ze de benodigde toestemming hebben gegeven. Je ouder of voogd moet contact met ons opnemen via het e-mailadres: bart@bonsai-publicatiebureau.be

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Bonsai & Co verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bonsai & Co bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bonsai & Co deelt jouw persoonsgegevens met niemand.

Gebruik van cookies door Bonsai & Co

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst door de websites die je bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaar van de site. Het onderstaande bestand geeft uitleg over de cookies die wij gebruiken en waarom.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Freeranger Canoe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bart@bonsai-publicatiebureau.be.