Belgoprocess Stresstestrapport

Posted by on Jul 16, 2012 in copywriting, fotografie, grafische vormgeving | No Comments

In de nasleep van de nucleaire ramp in Fukushima werd op Europees niveau beslist alle kerncentrales (vermogensreactoren) aan een stress test te onderwerpen. In België werden de stress tests uitgebreid tot alle andere nucleaire installaties van klasse I die nog in exploitatie zijn. De stress tests in België hebben dus onder andere ook betrekking op Belgoprocess.

Het rapport, geschreven door verschillende wetenschappers en technici werd door Bonsai Publicatiebureau nagelezen op spelling, gramatica, inconsistenties, leenwoorden en stijl. Naast de doorgedreven tekstredactie goten wij het document ook in een goed leesbare en aantrekkelijke vormgeving. Voor de foto’s werd geput uit de uitgebreide beeldbank die Bonsai sinds 2000 heeft opgebouwd.

Jaarlijks maken wij een reportage over de nieuwe installaties en/of activiteiten bij Belgoprocess. Deze beelden worden dan gebruikt om het Jaarverslag – Duurzaamheidsrapport te illustreren. Daarnaast verzorgt Bonsai ook tweemaal per jaar het informatieblad Belgopress dat naar alle stakeholders wordt verstuurd.

grafische vormgeving en copywriting stresstestrapport voor Belgoprocess door Bonsai Publicatiebureau

grafische vormgeving en copywriting stresstestrapport voor Belgoprocess door Bonsai Publicatiebureau

grafische vormgeving en copywriting stresstestrapport voor Belgoprocess door Bonsai Publicatiebureau